Hitachi Group Global Network Global Poland (Polska)
Select Country/Region
Hitachi w Europie | Telewizory
O nas
Multimedia
Hitachi O nas

Od momentu założenia firmy w 1910 r. wizją Hitachi było przyczynianie się do poprawy życia społeczeństwa dzięki rozwiązaniom technologicznym. Oświadczenie "Inspire the Next" to deklaracja, zgodnie z którą marka Hitachi będzie nadal spełniać oczekiwania swoich klientów i społeczeństwa w dobie informacji, wiedzy i silnej pozycji konsumentów.

Hitachi łączy technologie informacyjne i operacyjne, aby pomóc klientom brać udział w zmianach jakie przynosi era Internetu przedmiotów. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno energię, jak i transport, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo publiczne, badania i rozwój oraz robotykę. Dążymy do tego, aby innowacyjność wraz z wszystkimi naszymi interesariuszami była prowadzona w sposób, który wnosi pozytywny wkład do biznesu i społeczeństwa poprzez dostarczanie rozwiązań stwarzających jaśniejszą, czystszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszego społeczeństwa i planety. Nazywamy to biznesem innowacji społecznych.

Hitachi Multimedia