Hitachi Group Global Network Global Nordic (Íslenska)
Select Country/Region
Hitachi í Evrópu | Sjónvörp

QLED SERIES Hitachi RELEVANCE

70HAQ7350
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
65HAQ7351
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
65HAQ7350
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
55HAQ7351
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
55HAQ7350
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
55HAQ6360
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
55HAQ6351
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
50HAQ7351
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
50HAQ6360
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
43HAQ7351
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >
43HAQ6360
4K Ultra HD
QLED
Android TV
Dolby Vision HDR
Læra meira >