Hitachi Group Global Network Global Hungary (Magyar)
Select Country/Region
Hitachi televíziók Európában

L Series Hitachi TELEVÍZIÓK

75HL7100
UHD 4K
Dolby Vision HDR
SmarTVue
4 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
75HAL7150
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
4 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
70HL7300
4K Ultra HD
Sound by JBL
Built in Alexa with Mic.
Dolby Atmos & Dolby Vision HDR
Tudj meg többet >
70HAL7350
4K Ultra HD
Android TV
Dolby Vision HDR
3 HDMI, 2 USB
Tudj meg többet >
65HL7300
4K Ultra HD
Sound by JBL
Built in Alexa with Mic.
Dolby Atmos & Dolby Vision HDR
Tudj meg többet >
65HL7200
UHD 4K
Dolby Vision HDR
SmarTVue
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
65HAL7351
4K Ultra HD
Android TV
Dolby Vision HDR
3 HDMI, 2 USB
Tudj meg többet >
65HAL7350
4K Ultra HD
Android TV
Dolby Vision HDR
3 HDMI, 2 USB
Tudj meg többet >
65HAL7250
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
65HAL7150
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
4 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
58HL7300
4K Ultra HD
Sound by JBL
Built in Alexa with Mic.
Dolby Atmos & Dolby Vision HDR
Tudj meg többet >
58HL7200
UHD 4K
Dolby Vision HDR
SmarTVue
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
58HAL7250
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
55HL7300
4K Ultra HD
Sound by JBL
Built in Alexa with Mic.
Dolby Atmos & Dolby Vision HDR
Tudj meg többet >
55HL7200
UHD 4K
Dolby Vision HDR
SmarTVue
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
55HAL7351
4K Ultra HD
Android TV
Dolby Vision HDR
3 HDMI, 2 USB
Tudj meg többet >
55HAL7250
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
55HAL7150
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
4 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
50HL7200
UHD 4K
Dolby Vision HDR
SmarTVue
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
50HAL7351
4K Ultra HD
Android TV
Dolby Vision HDR
3 HDMI, 2 USB
Tudj meg többet >
50HAL7250
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
49HAL7150
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
4 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
43HL7300
4K Ultra HD
Sound by JBL
Built in Alexa with Mic.
Dolby Atmos & Dolby Vision HDR
Tudj meg többet >
43HL7200
UHD 4K
Dolby Vision HDR
SmarTVue
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
43HAL7351
4K Ultra HD
Android TV
Dolby Vision HDR
3 HDMI, 2 USB
Tudj meg többet >
43HAL7250
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
3 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >
43HAL7150
UHD 4K
Dolby Vision HDR
Android TV
4 HDMI, 2USB
Tudj meg többet >