Hitachi Group Global Network Global Bulgaria (български)
Select Country/Region
Hitachi в Европа | Телевизори
За нас
Медийна библиотека
Hitachi За нас

От основаването си през 1910 г. визията на Hitachi е да допринесе за по-добро общество чрез технологии. Корпоративното изявление "Inspire the Next" е декларация за обещанието, че марката Hitachi ще продължи да отговаря на очакванията на своите клиенти и обществото в тази епоха на информация, знания и упълномощен потребител.   

Hitachi обединява информационните технологии и оперативната технология, за да помогне на нашите клиенти да се трансформират в ерата на IoT. Нашият опит варира от енергетика и транспорт до здравеопазване, обществена безопасност, R&D и роботика. Ние се стремим да насърчаваме иновациите заедно с всички наши заинтересовани страни по начини, които допринасят положително за бизнеса и обществото, като предлагаме решения, които създават по-светло, чисто и по-устойчиво бъдеще за нашето общество и планета. Наричаме този бизнес за социални иновации.

Hitachi Медийна библиотека